Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Maňa - prícestná socha sv. Floriána
Bibliografia
www.obecmana.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk