Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Krškany (Krškany) - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krškany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1777. Typ jednoloďového kostola so štvorcovým presbytériom, severnou sakristiou a do vstupného priečelia vstavanou vežou. Na západnej starne lode je do podvežia vsunutý murovaný organový chór so segmentovým priestorom pod chórom. Presbytérium je zaklenuté českou klenbou, loď klenbou s oválnym zrkadlom. Fasády sú zakončené podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na priečelí ako kordónová. Priečelie so vstavanou vežou je členené lizénovým rámom do troch polí. Veža s lizénovým rámovaním je zastrešená zvonovitou prilbou. [1]
 

Hlavný barokový oltár s predstavanou menzou a veľkým závesným obrazom sv. Anny s rodinou je z prvej polovice 18. storočia. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia bez baldachýnu. Krstiteľnica je klasicistická, na hornej drevenej tabernákulovej časti sa nachádza súsošie Krstu Krista zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza aj klasicistickú slncovú monštranciu z konca 18. storočia. [2]
 

Zvon do kostola daroval rád františkánov. V roku 1801 bola postavená fara. Kríž pri kostole bol umiestnený 28.10.1928. Dal ho postaviť Ján Frtús k 10. výročiu vzniku 1. ČSR. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 148 - 149.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 149.
[3] www.krskany.sk (15.11.2017)
Bibliografia
www.krskany.sk
GPS
48.211214, 18.674587
48°12'40.4"N 18°40'28.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk