Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Ludince - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Nagyölved
Lokalita
obec Veľké Ludince, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1810. Sieňová stavba s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou, dosadajúcou na priebežnú rímsu a vybavený z oboch strán drevenými protestantskými emporami. Fasády sú členené lizénami. Priečelie je trojosové s dvoma polkruhovými vchodmi, vloženými do pilastrových rámov. Z priestoru pod vežou vedie do lode datovaný polkruhový kamenný portál. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias okolo roku 1810. Zvony sú z roku 1821 a 1861. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 382.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 382.
GPS
47.960758, 18.516404
47°57'38.7"N 18°30'59.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk