Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Folkmar - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veľký Folkmár
Lokalita
obec Veľký Folkmar, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol postavený v roku 1920 s použitím staršej stavby, obnovenej v roku 1895. Jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou. Interiér má segmentovú klenbu so štukovým členením. [1] Veža je krytá ihlancovitou strechou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias okolo roku 1900. Kalvária je z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 391.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 391.
GPS
48.856630, 21.013037
48°51'23.9"N 21°00'46.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk