Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Horeš - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Veľký Gýreš, Nagygéres
Lokalita
obec Veľký Horeš, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z konca 18. storočia. Opravený bol v roku 1909. Pozdĺžny sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami, nad vchodom murovaný chór. Hladká fasáda je členená lizénami. Veža je krytá odstupňovanou klasicistickou prilbou. [1] Sakrálny objekt má polkruhovo ukončené okná.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 392.
Bibliografia
www.velkyhores.sk
GPS
48.385522, 21.907441
48°23'07.9"N 21°54'26.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk