Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Pesek (Sikenica) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Sikenica, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol barokový kostol postavený v roku 1750. Prestavali ho v roku 1908. Ide o sieňový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou, ktorý je zaklenutý segmentovou klenbou. Fasády sú členené lizénami a podstrešným zuborezom. Trojosové priečelie má portál vložený medzi pilastre s krepovanou rímsou. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. Zvony sú z roku 1806 a 1923. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 97.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 97.
Bibliografia
www.sikenica.sk
GPS
48.077167, 18.716547
48°04'37.8"N 18°42'59.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk