Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vieska nad Blhom - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1882 v tradičnom klasicistickom slohu tolerančných kostolov gemerskej oblasti. Je to sieňová stavba s predstavanou vežou v osi priečelia. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. [1] Veža je krytá cibuľovitou strechou s laternou.
 

V kostole sa nachádza pamätná tabuľa padlých hrdinov z prvej svetovej vojny z 30. rokov 20. storočia. Druhú pamätnú tabuľu na padlých hrdinov z druhej svetovej vojny, umiestnil v roku 2004 miestny reformovaný spolok spolu s Obecným úradom Vieska nad Blhom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po osamostatnení obce sa začala oprava kostola. Bola opravená strecha a v neskorších rokoch prebehla aj rekonštrukcia interiéru. Koncom 90. rokov 20. storočia sa uskutočnila oprava exteriéru, ale nekvalitne vykonaná práca viedla k tomu, že kostol o pár rokov vyzeral horšie ako pred opravou. [3]
 

V roku 2005 pomocou podnikateľov, obyvateľov obce a obecného úradu sa uskutočnila kompletná vonkajšia rekonštrukcia kostola. Bola realizované aj vonkajšie osvetlenie. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 400.
[2 - 4] www.gemernet.sk (18.10.2016)
GPS
48.351711, 20.198357
48°21'06.2"N 20°11'54.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk