VIKTOR FREŠO - Od Tatier k Dunaju (Galéria v Poprade) - www.pamiatkynaslovensku.sk - (viktor-freso-od-tatier-k-dunaju-galeria-v-poprade)

Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
VIKTOR FREŠO - Od Tatier k Dunaju (Galéria v Poprade)
viktor-freso-od-tatier-k-dunaju-galeria-v-poprade

 


 

Vážení priatelia výtvarného umenia a dobrej hudby,
 


 

dovoľujeme si Vás pozvať na zaujímavú vernisáž významného slovenského umelca Viktora Freša
 


 

v spojení s koncertom hudobného zoskupenia VENI30 [6] | Cave Songs z Bratislavy.
 


 

Tešíme sa na Vás
 


 

Anna Ondrušeková, riaditeľka
 

a kolektív pracovníkov TG.
 


 


 


 

Názov výstavy: VIKTOR FREŠO - Od Tatier k Dunaju
 

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
 

Termín výstavy: 3.8. 2018 –16.9. 2018
 

Kurátor výstavy: PhDr. Vladimír Beskid
 

Vernisáž výstavy: 3. augusta 2018 o 17.00
 


 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 


 

Tatranská galéria v Poprade v rámci svojej výstavnej dramaturgie prezentovať popredné osobnosti slovenskej scény prináša prvú prierezovú výstavu intermediálneho umelca VIKTORA FREŠA (*1974), ktorý patrí k neprehliadnuteľným postávam na českej a slovenskej výtvarnej scéne. Po absolvovaní pražskej AVU (2005) sa stáva výrazným predstaviteľom nastupujúcej generácie a čoskoro sa etabloval aj v širšom stredoeurópskom kontexte.
 

Individuálna výstava Viktora Freša prináša jeho aktuálne výtvarné myslenie. Teda koncentruje sa predovšetkým na jeho materiálne kľúčové sochárske práce – prvýkrát ukázané v takom rozsahu a premenách. Práve spojenie post-konceptuálnych a punkových prístupov vytvárajú osobitú poetiku jeho umenia surových gest. Jednak je tu pritom jednoduchá jasná idea, riadený proces a minimalistická forma (kocka, rampa, konštrukcia) a jednak kontra v podobe rebélie, radikálneho gesta, rezu a prekračovania hraníc (textové odkazy, sprejové škrtance, expresívne gestá, deštrukcia formy a pod.) Na jednej strane teda stojí racionálny koncept, analýza a jasná materiálová artikulácia, na strane druhej spontánnosť, „výtržnícka“ rezkosť nahnevaného muža, ale aj hravosť a ľahkosť podania. Práve istá zrážka materiálov a provokatívne gesto vytvára charakteristické Frešove vizuálne rozhranie. S istou dávkou irónie, vtipu a potrebného dištancu Frešo vytvára celý rad nefunkčných objektov, novotvarov a kolíznych situácií. Ide o hraničnú formu sochy a jej akceptovateľnosti: post-minimalistická forma a obsahová vyprázdnenosť s fragmentmi ready made. V poslednom období sa autor čoraz viac zaoberá tvorbou 3D novotvarov, ktoré reflektujú a artikulujú domáci meštiansky vkus, estetiku DIY, gýčovú kultúru a celkové dedičstvo východnej Európy. Frešo prezentuje sériu veľkorysých elementárnych objektov, v ktorých ide o hybridné spájanie prostých materiálov a kultúrnych kontextov: kombinácia hrdzavého železa a lesklej hliníkovej konštrukcie, sklenené tabule s gýčovými kvetinovými vzormi na palete, hybridné gitary a pod.
 

Viktor Frešo tak naďalej potvrdzuje svoju rolu intermediálneho umelca, ktorý dokáže naformátovať silné vizuálne prostredie s vysokým napätím. Jeho platformou však stále zostávajú ele-mentálne gestá, konceptuálna irónia a oslobodzujúce smARTové hry...
 

Súčasťou vernisáže bude hudobné vystúpenie VENI30 [6] | Cave Songs
 

Branislav Dugovič – klarinet | Michal Matejka – elektrická gitara | Milan Osadský – akordeón | Daniel Matej – laptop, elektrosluch, live-elektronika, objekty, umelecké vedenie
 

Legendárny súbor súčasnej hudby v tomto roku oslavuje 30. narodeniny sériou koncertov po Slovensku. Do Tatranskej galérie zavíta s podmanivým mixom elektronickej a akustickej hudby z dielne Milana Adamčiaka, Nirmali Fenn, Daniela Mateja a Pedra Rebella.
 

Koncert sa koná v rámci projektu Nová hudba v Tatranskej galérii, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hudobný fond.
 


 

www.tatragaleria.skwww.pamiatkynaslovensku.sk