Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vojka - Kostol Nanebovstúpenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Véke
Lokalita
obec Vojka, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1799 – 1801. Opravený bol po druhej svetovej vojne. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a mierne predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami so štukovanou ornamentikou. Nad portálom je letopočet 1801. Fasády sú hladké, členené pilastrami. [1]
 

Hlavný oltár s iluzívnou maľovanou klasicistickou architektúrou je zo začiatku 19. storočia. Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické z čias stavby kostola. Organ je empírový zo začiatku 19. storočia. Parapet empory s klasicistickými motívmi je zo začiatku 19. storočia. Pamätná tabuľa je klasicistická, vzťahujúca sa na dejiny a stavbu kostola. Obraz Panny Márie je zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína v sakristii obradovú skriňu s olejovými obrazmi, klasicistickú z čias stavby kostola. Obraz sv. Jána Nepomuckého je zo začiatku 19. storočia. Medená doska s reliéfom Kalvárie je z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 413.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 413.
Bibliografia
www.vojka.eu
GPS
48.462460, 21.914411
48°27'44.9"N 21°54'51.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk