Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vojka nad Dunajom - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Vajka, Vajka nad Dunajom
Lokalita
obec Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami, postavený koncom 18. storočia, pravdepodobne na mieste staršieho kostola. Kostol je jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, ktorý je zaklenutý českou plackou. V lodi je pruská klenba s pásmi. Na východnej strane je vstavaný dvojetážový chór. Fasáda kostola je členená pilastrami. Do štítového priečelia s tympanónom je vstavaná veža, členená lizénovým rámom a krytá baňou. [1]
 

Hlavný oltár s mramorovou architektúrou je zo začiatku 20. storočia a oltárny obraz sv. Michala archanjela zo začiatku 19. storočia. Bočné klasicistické oltáre Povýšenia sv. Kríža a Navštívenia Panny Márie sú od Františka Schöna z roku 1802. Bočný oltár Immaculaty je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia, s oltárnym obrazom zo začiatku 19. storočia. Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu. V kostole sa pravidelne uskutočňujú katolícke maďarské, resp. maďarsko-slovenské sväté omše. [3]
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
 

Prírodné prostredie v okolí obce Vojka nad Dunajom s jazerom a s mŕtvymi ramenami Dunaja ponúka jedinečné možnosti na turistiku. Lesy okolo obce sú mimoriadne bohaté na živočíchy. Žijú tu väčšie zvery ako diviaky, jelene, srny, ale aj vzácne druhy vtákov a veľké množstvo rýb. [4]
 

Fotogaléria
Vojka nad Dunajom - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1978Vojka nad Dunajom - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 412.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 412.
[3 - 4] www.vojkanaddunajom.sk (4.1.2014)
GPS
47.976045, 17.380768
47.976045,17.380768www.pamiatkynaslovensku.sk