Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vráble – Kalvária
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Štvorfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1931 – 1933. Kríž je z roku 1768. O centrálny kríž sa opiera z ľavej strany Mária Magdaléna, ďalšie dve sochy sú Panna Mária a sv. Ján Evanjelista. Súsošie z bočných strán dopĺňajú dvaja anjeli.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý.
Prístup
Stojí pri farskom kostole.www.pamiatkynaslovensku.sk