Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrbica (Liptovský Mikuláš) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická sakrálna stavba. Objekt vznikol v rokoch 1839 - 1841 rozšírením pôvodnej klasicistickej evanjelickej modlitebne, ktorá bola postavená po roku 1785. Kostol je sieňový priestor so segmentovým zakončením. Hlavné priečelie má barokovú vežu, vstavanú do vykrojeného štítu a vysunutý klasicistický portikus so štyrmi stĺpmi, široký architráv a tympanón, ozdobený zuborezom. [1]
 

Oltár a kazateľnica sú z roku 1806. [2]
 

Kostol bol spočiatku nazývaný Zbierka, keďže sa v nej „zbierali“ – schádzali Vrbičania na obecné porady. Svoju miestnosť v ňom mala obecná kancelária, noční strážnici, ale i akási predchodkyňa záchytných staníc. Po prvej svetovej vojne sa Zbierka postupne premenila na modlitebňu. Do interiéru pribudli nové drevené lavice a čoskoro i oltár s obrazom Juraja Martinku - Ukrižovanie Spasiteľa. Vežu počas druhej svetovej vojny využívali nemeckí vojaci ako pozorovateľňu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

S obnovou vojnou zničenej stavby sa začalo v roku 1947. Realizovala sa podľa projektu bratislavského architekta M. M. Harminca a jej cieľom bola prestavba modlitebne na kostol. Posvätený bol v roku 1951. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý. Je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.
Prístup
Nachádza sa na kraji Vrbice.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 238.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 238.
[3] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, 2008. s. 49.
[4] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 49.
Bibliografia
www.mikulas.sk
GPS
49.078245, 19.617058
49°004'41.7"N 19°037'01.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk