Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrbové - Židovský cintorín
Lokalita
obec Vrbové, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Starý židovský cintorín je malebným miestom, na ktorom dýcha zašlá sláva miestnej židovskej komunity. Mesto bolo bezpečným útočiskom pre utečencov z Viedne (1670) a Uherského Brodu (1683). V roku 1787 tvorilo židovskú komunitu 560 osôb (čo predstavovalo 42% z celkového počtu obyvateľov) a na vrchole svojho rozkvetu v roku 1880 mala 1303 členov. Náhrobné kamene reprezentujú rôzne obdobia a štýly, od najstarších jednoduchých pieskovcovových macev až po monumentálne žulové pomníky z predvojnového obdobia. Najnavštevovanejší je hrob slávneho rabína Jakoba (Koppel) Altenkunstadta, známeho ako Koppel Charif, ktorý zomrel v roku 1836. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 43.
Bibliografia
www.vrbove.sk
GPS
48.619951, 17.718557
48°37'11.8"N 17°43'06.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk