Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšná Pokoradz (Rimavská Sobota) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Slovenská Pokoradz, Pokoradz Horná
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1797 ako tolerančný bez veže. Sieňová stavba so segmentovým uzáverom. Loď je zaklenutá českými plackami. Na priečelí stojí nová malá predstavaná predsieň. [1]
 

Jednoetážový oltár z roku 1787 je typ barokovo-renesančných protestantských oltárov. Kazateľnica je baroková z polovice 18. storočia, s točenými stĺpikmi a mriežkovou ornamentikou [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Vyšná Pokoradz (Rimavská Sobota) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 436.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 436.
GPS
48.417070, 20.018762
48°25'01.5"N 20°01'07.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk