Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšné Valice - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z 15. storočia. Po požiari v roku 1620 bol renesančne prestavaný a po požiari v roku 1777 znovu upravovaný. Ide o kostol sieňového typu s kazetovým stropom a drevenými protestantskými emporami, ktoré sú vyrezávané a pomaľované. Fasády sú hladké. Sakrálny objekt je opevnený mohutným obranným múrom s opornými piliermi. V múre stojí aj drevená zvonica. [1]
 

Kazateľnica je drevená z roku 1777. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 442.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 442.
GPS
48.458759, 20.188778
48°27'31.5"N 20°11'19.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk