Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Žipov
Lokalita
obec Vyšný Žipov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Je to jednopodlažná stavba s poschodovým stredným rizalitom. Architektonický zámer sa v podstate sústredil iba na vybavenie rizalitu, ktorý má na poschodí trojité francúzske okno s balustrádou a nad architrávom masívny tympanón. Rizalit zdôrazňujú aj nárožné pilastre s akcentovanými hlavicami. Na tympanónovom poli bol hodinový ciferník. Riešenie stavby je dôkazom o užších vzťahoch ku košickému klasicizmu – staviteľ Bellaagh. [1]
 

Počas druhej svetovej vojny bol v kaštieli zriadený nemecký poľný lazaret. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Kaštieľ je v zajatí dedinských domov.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 446.
[2] www.vysnyzipov.ocu.sk
GPS
48.988096, 21.588810
48°0 59' 17.15", 21°0 35' 19.72"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk