Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Závadka - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Závadka nad Hornádom
Lokalita
obec Závadka, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1775 - 1778. [1] V dedine bol predtým drevený kostol. Kamenný sakrálny objekt sa v roku 1925 rozhodli Závadčania zbúrať a zväčšiť. Z kostola postaveného v rokoch 1775 - 1778 sa zachovala veža a krypta (umiestnená pod kostolom). [2] Ide o typ trojpriestorového kostola s polkruhovým uzáverom presbytéria a s babincom v podveží. Presbytérium je zaklenuté konchou, loď jedným poľom českej placky a jedným poľom pruskej klenby. Fasády sú hladké, členené dekoratívnymi opornými piliermi. [3] V predstavanej veži, ktorá je krytá barokovou baňou s laternou, sú tri zvony - Archanjel Michal (1924), Matej (1923) a Malý zvon (1908). [4]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 455.
[2] www.zavadkanaspisi.ocu.sk (17.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 455.
[4] www.zavadkanaspisi.ocu.sk (17.10.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 455.
GPS
48.867297, 20.618907
48°52'02.3"N 20°37'08.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk