Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ždaňa - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Ždaňa, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne tolerančná jozefínska stavba z poslednej tretiny 18. storočia, s dodatočne pripojenou vežou a úpravami z konca 19. storočia. Je to sieňový kostol s obdĺžnikovým pôdorysom, drevenou protestantskou emporou na vyrezávaných stĺpoch a rovným stropom. Veža je predstavaná, nárožná bosáž a okenné portálové otvory s lomeným oblúkom neogotických tvarov boli kedysi farebne zvýraznené. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 486.
Bibliografia
www.zdana.skwww.pamiatkynaslovensku.sk