Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Kostoľany
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk