Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemiansky Vrbovok - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Zemiansky Vrbovôk
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1923. Na svahu situovaná pozdĺžna sieňová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Priestory majú rovné stropy. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Oltár s obrazom Ježiša od Ľ. Schrameka z roku 1923. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 467.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 467.
GPS
48.332772, 19.143614
48°19'58.0"N 19°08'37.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk