Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemplín - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Zemplén
Lokalita
obec Zemplín, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia podľa projektu tereziánskych gréckokatolíckych sakrálnych stavieb. Renovovaný bol v rokoch 1936 – 1937. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym zakončením a s predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké, členené lizénami. Veža je zakončená otvorenou laternou, na ktorej je cibuľovitá banička. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom je zo začiatku 19. storočia. V ikonostase sú štyri obrazy signované Š. Hegedüsom. Bočný oltár Nanebovstúpenia Pána je barokový s ovocným festónom a stredným, na dvere maľovaným obrazom zo začiatku 18. storočia. Kazateľnica je zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza v interiéri aj procesiový kríž, ľudovú drevorezbu z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 467.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 467.
Bibliografia
www.zemplin.ocu.sk
GPS
48.441294, 21.813449
48°26'28.7"N 21°48'48.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk