Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemplínska Teplica - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Zemplínsky Svätý Kríž
Lokalita
obec Zemplínska Teplica, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol zo začiatku 19. storočia. [1] Podľa iných zdrojov bol postavený v roku 1790. [2] Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, typ východoslovenských kostolov projektovaných stavebnou kanceláriou Komory koncom 18. storočia. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Fasáda obnovená po roku 1945, pričom ostalo pôvodné lizénové členenie. [3] Objekt má polkruhovo zakončené okná. Veža je krytá barokovou baňou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 468.
[2] www.zemplinskateplica.sk (16.10.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 468.
GPS
48.644214, 21.563930
48°38'39.2"N 21°33'50.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk