Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemplínske Hradište - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Hardište
Lokalita
obec Zemplínske Hradište, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1796. Je to segmentovo zakončená jednoloďová stavba s pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi, derivát tereziánskych východoslovenských sakrálnych objektov. Predstavaná veža je krytá zvonovitou prilbou. Fasády sú členené lizénami. Vstupný portál má v klenáku letopočet 1796. [1]
 

Ikonostas s veľkým oblúčikovým otvorom, umožňujúcim priamy pohľad na oltár, je zo začiatku 20. storočia. Ostatné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 468.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 468.
GPS
48.585319, 21.736462
48°35'07.2"N 21°44'11.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk