Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemplínske Hradište - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Hardište
Lokalita
obec Zemplínske Hradište, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol bez veže postavený v roku 1801. Rozšírený o polygonálnu vežu bol v roku 1887. Obnovili ho v roku 1952. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je krytý korýtkovou klenbou dosadajúcou na rímsu. Veža v tvare zaujímavého polygónu je krytá ihlancom, členená lizénovými rámami a nad bočným oltárom datovaná rokom 1887. [1]
 

Kazateľnica je z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína truhlicu na bohoslužobné predmety z roku 1827. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 468.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 468.
GPS
48.583554, 21.735376
48°35'00.8"N 21°44'07.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk