Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolenská Slatina - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Slatina, Veľká Slatina
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1787. Fasáda bola upravovaná v roku 1815. Objekt opravovali v roku 1945. Jednoloďový kostol s pôdorysom v tvare kríža. K lodi je pristavaná sakristia, kaplnka a predstavaná veža. Fasáda je klasicistická. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Obraz Krista na kríži je z roku 1872 od J. Hermanna. V podveží sa nachádza baroková kamenná náhrobná doska z roku 1722. [1]
 

Na mieste dnešného rímskokatolíckeho kostola stál bohostánok pravdepodobne už v 13. storočí. Keďže sa stratili kroniky z tohto obdobia, je známe len to, že bol zasvätený pamiatke Povýšenia svätého Kríža. V roku 1467 bol prestavaný na gotický chrám, celý postavený z kamenných kvádrov, so štvorcovou loďou a predstavanou štvorcovou vežou. Kostol bol údajne hradbami spojený s kláštorom, ktorý stál na mieste dnešnej bryndziarne (2008) a patril k nemu aj rybník nachádzajúci sa južne od chrámu. Pri bráne opevnenia kostola stála kaplnka zasvätená sv. Kozmovi a Damiánovi. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 481.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 481.
[3] www.faraslatina.sk (13.10.2016)
GPS
48.559713, 19.257917
48°33'35.0"N 19°15'28.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk