Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
abatiša
matka predstavená ženského kláštorawww.pamiatkynaslovensku.sk