Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ábelová - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ábelová, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1826 – 1829. Jednoloďový kostol so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou, pred ktorou je pristavaná malá predsieň. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké. Veža je zakončená baňou, na nárožiach spevnená operákmi. [1]
 

Oltár je rokokový z konca 18. storočia. Uprostred stĺpovej oltárnej architektúry s rokajovou mriežkou, úponkovou ornamentikou a akantovými krídlami s páskou po stranách je obraz Nanebovstúpenia Pána od banskobystrického maliara S. Letača. Kazateľnica je klasicistická z prvej polovice 19. storočia, má polygonálny parapet, vo výplniach sú maľby s hlavami štyroch evanjelistov. Protestantská drevená empora z prvej polovice 19. storočia stojí na vyrezávaných stĺpoch. Na kazetách parapetu sú žánrove poňaté maľby zo života Krista. Podobne sú zdobené predné lavice s maľovanými scénami – Pavol apoštol na ceste do Damašku, Tobiáš, Ukameňovanie sv. Štefana Prvomučeníka, Milosrdný Samaritán a podobne. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2009.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ábelová - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 15.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 15.
Bibliografia
www.abelova.sk
GPS
48.410205, 19.431121
48°24'36.7"N 19°25'52.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk