Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ábelová - Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy
Lokalita
obec Ábelová, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne evanjelická fara, za socializmu budova Miestneho národného výboru (MNV). V dome žila a tvorila 30 rokov spisovateľka Božena Slančíkova-Timrava (1867 - 1951). [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 15.
Bibliografia
www.abelova.sk
GPS
48.409535, 19.430973
48°24'34.3"N 19°25'51.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk