Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Abramová - Kostol sv. Kozmu a Damiána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Abramová, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol z druhej polovice 13. storočia, spomínaný v roku 1330 a 1375. Prestavaný bol v 17. storočí a v roku 1927. Ide o jednoloďovú stavbu s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou klenbou so skosenými blokovými rebrami a svorníkom. Sakristia je krytá s valenou klenbou s lunetami, na východnej strane sa nachádza štrbinové okienko. V lomenom víťaznom oblúku sú päťkové rímsy. Loď má rovný strop. Fasáda je hladká, na južnej strane presbytéria sú štrbinové okná. Pristavaná veža je z roku 1927, nahradila starú drevenú vežu. [1]
 

Hlavný oltár nadstavcového typu je neskorobarokový z prvej polovice 18. storočia, uprostred má obraz sv. Kozmu a Damiána. V nadstavci je obraz sv. Michala archanjela. Barokový organ je z prvej polovice 18. storočia, malý skriňový s akantovou ornamentikou. Socha sv. Barbory je zo začiatku 16. storočia. Voľná socha Immaculaty zo 17. storočia je baroková kópia gotickej plastiky s novou polychrómiou. Plastika Krista na kríži v archaickom stvárnení. Dve väčšie a menšie barokové sochy svätcov sú z prvej polovice 18. storočia. Barokový pacifikál je z druhej polovice 18. storočia, medený, pozlátený, so striebornými rozetami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší mimo obce. Vedľa kostola sa nachádza kaplnka a cintorín.
Fotogaléria
Abramová - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Ľuboš Repta 6/2017Abramová - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Ľuboš Repta 6/2017Abramová - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Ľuboš Repta 6/2017Abramová - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Ľuboš Repta 6/2017Abramová - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Ľuboš Repta 6/2017Abramová - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Ľuboš Repta 6/2017Abramová - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Ľuboš Repta 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 17.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 17.
Bibliografia
www.abramova.sk
GPS
48.931640, 18.795113
48°55'53.9"N 18°47'42.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk