Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
adaptácia
obnova objektu, pri ktorej sa jeho pôvodný charakter do určitej miery prispôsobí potrebám nového, súčasného využitia, je to prevažne zmena vnútornej dispozíciewww.pamiatkynaslovensku.sk