Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Adrián a Ida HARNIČÁR - Láska v tráve (Tatranská galéria)
adrian-a-ida-harnicar-laska-v-trave-tatranska-galeria

 


 


 

Miesto konania: Artklub Tatranskej galérie v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
 

Termín výstavy: 14. máj 2024 - 30. jún 2024
 


 

Autori tématickej výstavy, Ida a Adrián Harničárovci sa venujú fotografovaniu prírody už niekoľko desaťročí. Obaja majú k prírode veľmi blízko, keďže v jej lone vyrastali a k láske k príde boli vedení rodičmi už od útleho detstva. Tvrdia, že v prírode stačí chodiť len s otvorenými očami a uvidíte množstvo zaujímavých vecí, od kvietkov, vtáčikov, zveri až po motýle a hmyz, ktoré sú vďačnou témou na zachytenie vzácnych okamihov diania v prírode.
 


 

Pani Ida síce nie je profesionálnou prírodovedkyňou, ale milovníčkou prírody je od detstva. Veľmi rada chodieva na turistické potulky po našom krásnom Slovensku, kde si všíma a hľadá hlavne vzácne a chránené kvetiny. S fotografovaním začala až po odchode do dôchodku, keďže popri jej pôvodnom zamestnaní a starostlivosti o rodinu jej veľa voľného času neostávalo. Popri fotografovaní kvietkov ju samozrejme, upútal aj hmyz, bez ktorého nemôže príroda existovať. Vo svojom archíve má tisíce fotografií prírody ako celku, ale aj detailných pohľadov, ktoré bežnému turistovi pri rýchlej chôdzi unikajú. Fotografie z ciest po svete využila pri cestovateľských besedách.
 


 

Adriánovou profesiou je síce geológia, t.j. neživá príroda, ale pri práci v teréne si všíma všetko okolo seba, čo príroda poskytuje. Fotografuje od detstva, ale fotografovaniu prírody sa venuje od stredoškolských čias v rámci geológie, kde je potrebné niektoré poznatky dokumentovať i obrazom. Keďže precestoval hodný kus sveta, tak sa snažil zachytiť fotoaparátom hlavne prírodu, čo už vyplývalo z jeho profesie. Tieto obrázky z ciest prezentoval na niekoľkých besedách o cestovaní po Európe, Afrike, Ázii i Oceánii. Obrázky živočíchov, hmyzu a rastlín publikuje v knihách o obciach. Venuje sa tiež vyhľadávaniu a dokumentovaniu starých zabudnutých banských diel v okrese Poprad, o ktorých už vyšli čiastkové publikácie. Bol autorom putovnej výstavy "Severná Afrika očami geológa", kde boli okrem fotografií i exponáty minerálov a fosílií. Bol spoluatorom výstavy "Zaniknuté bane a huty v okrese Poprad", spolu s Podtatranským múzeom v Poprade. Spolupracuje s archeológmi pri rôznych výskumoch, kde je potrebná geológia, ako napr. bol výskum hrobky kniežaťa v Poprade - Matejovciach.
 


 

Na výstave je prezentovaná len malá časť fotografií z ich bohatého fotoarchívu prírodných zaujímavostí.
 


 


 

www.tatragaleria.skwww.pamiatkynaslovensku.sk