Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
AJ METEOROLOGICKÉ MERANIA Z ROKU 1724 - Predmet mesiaca MAREC 2023 (Gemersko-malohontské múzeum)
aj-meteorologicke-merania-z-roku-1724-predmet-mesiaca-marec-2023-gemersko-malohontske-muzeum aj-meteorologicke-merania-z-roku-1724-predmet-mesiaca-marec-2023-gemersko-malohontske-muzeum

 

Predmetom mesiaca marec je kniha prírodovedných a medicínskych výskumov z roku 1724. Historickú tlač z knižnice múzea prezentujeme v originálnom pôvodnom vydaní v nemeckom jazyku. Kniha je vystavená v priestoroch Gemersko-malohontského múzea od 1. do 31. marca 2023.
 


 

Knižnica Gemersko-malohontského múzea aj tento rok prezentuje v marci zaujímavý knižný titul. V rámci podujatia Marec – mesiac knihy od 1. do 31 marca 2023 verejnosti predstaví originálne pôvodné vydanie zbierky vedeckých výskumov z roku 1724: „Sammlung Von Natur = und Medicin, Wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, so sich An 1724... in Schlesien und andern Ländern begeben...“ (Zbierka prírodovedných a medicínskych výskumov, a tiež k nim patriacich historických skutočností z umenia a literatúry, ktoré boli realizované v roku 1724... v Sliezsku a v iných krajinách...) Výskumy zahŕňali predovšetkým meteorologické merania, teda počasie, poveternosť a ďalšie iné skutočnosti (definované na titulnom liste), a to všetko v možných vzájomných vzťahoch a súvislostiach.
 

Sliezsko je historický región, nachádzajúci sa v súčasnosti na území dvoch štátov: Poľska a Česka. V minulosti v ňom bolo výrazne zastúpené nemecké obyvateľstvo. Patrilo Prusku a neskôr Nemecku.
 

Výskumy realizovala Akadémia prírodovedných kuriozít (poznatkov) Wroclaw v rokoch 1717 - 1725, pod vedením člena akadémie, doktora Johanna Kanolda (1679 - 1729).
 

Výsledky výskumov boli periodicky štvrťročne sumarizované a podrobne publikované. Výskumy z roku 1724 boli v poradí 27. – 30. štvrťročným výskumom a súhrnne boli publikované na približne 1 400 stranách! Vydané boli v nemeckom jazyku v Lipsku a Budyšíne v rokoch 1725 a 1726.
 

Výskumy z roku 1724, ktoré vlastní múzeum, sú spolu zviazané do jednej knižnej väzby. Originálnu pôvodnú väzbu viditeľne charakterizuje predovšetkým hladký svetlý pergamen, celoplošne pokrývajúci chrbát i knižné dosky. Na chrbte knihy sa nachádza hnedým perom napísaný súhrnný podnázov: "Collectie Annalivm Physico Medicorvm" (Zbierka prírodovedných a medicínskych letopisov /ročeniek).
 

Knihu darovala múzeu začiatkom 20. storočia rodina Mariovszkych, o čom svedčia odtlačky pečiatok na prvej zachovanej strane knihy, ktorou je strana s číslom 3: „Marikovszky Emma es Bela ajándeka 190?" (Dar od Emmy a Belu Marikovszkych 190?) a „Gömörmegyei Muzeum Rimaszombat“ (Gemerské župné múzeum Rimavská Sobota).
 

Titulný list 27. výskumu, ktorý bol prvou stranou knihy, chýba. Knihu v roku 2022 odborne očistila a konzervovala Alžbeta Nagyová, konzervátorka Gemersko-malohontského múzea.
 


 

Mgr. Iveta Krnáčová (knihovníčka GMM)


 


 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk