Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
akropola
hrad stojaci na vyvýšenine v meste, v prenesenom zmysle slova najvyššia opevnená časť hradiska alebo hraduwww.pamiatkynaslovensku.sk