Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
akvadukt
rímsky oblúkový most, niekoľko kilometrov dlhý, po ktorom sa voľným spádom viedla voda do miestwww.pamiatkynaslovensku.sk