Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Alekšince
Lokalita
obec Alekšince, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zemianska kúria postavená pravdepodobne v prvej polovici 18. storočia v barokovom slohu. Je to jednopodlažná stavba na pôdoryse písmena L s tromi nárožnými vežičkami a masívnymi tehlovými múrmi. Jednoduché priečelie nádvoria má krátke podstrešie. Začiatkom 19. storočia bola klasicisticky prestavaná. Pôvodne k nej patril dvor s hospodárskymi stavbami, ležiaci na západ od kúrie. Okolo polovice 19. storočia bola sídlom miestneho združenia zemepanských majetkov s jednotnou hospodárskou správou. [1]
 

Objekt niekoľkokrát prestavali a upravili, pričom stratil svoju pôvodnú umelecko-historickú hodnotu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí na južnom okraji bývalého parku, na konci Uličky. [3]
Poznámky
[1] LUKÁČ, Rastislav a kolektív: Alekšince. História a súčasnosť obce. Alekšince: Obecný úrad, 2016. s. 172 – 173.
[2 - 3] LUKÁČ, Rastislav a kolektív: Alekšince. História a súčasnosť obce. s. 172.
Bibliografia
www.aleksince.sk
GPS
48.364572, 17.946795
48°21'52.5"N 17°56'48.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk