Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
aliančný erb
združené erby, zväčša manželovwww.pamiatkynaslovensku.sk