Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
altánok
záhradná murovaná alebo drevená besiedkawww.pamiatkynaslovensku.sk