Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ambit
stĺpová chodba, ochodza vedúca dookola, napr.: krížová chodba v kláštorochwww.pamiatkynaslovensku.sk