Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
analýza
zachovanie a zvýraznenie detailov a prvkov z rôznych vývojových etáp pamiatky, ide o konzerváciu odkrytých detailovwww.pamiatkynaslovensku.sk