Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
anastylóza
opätovné zostavenie pamiatky zo zachovaných častí a článkovwww.pamiatkynaslovensku.sk