Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Andač (Zbehy) - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Zbehy, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková socha z roku 1769. [1]
Pamiatková ochrana
Renovovaná bola v roku 1928. [2]
Prístup
Andač je časť obce Zbehy.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 19.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 19.
Bibliografia
www.zbehy.skwww.pamiatkynaslovensku.sk