Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Andovce - Kostol sv. Rozálie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Andód, Ondód
Lokalita
obec Andovce, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol z roku 1858. Neogoticky prefasádovaný bol v roku 1910. Kostol je jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý valenou klenbou so segmentovými lunetami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 19.
Bibliografia
www.andovce.sk
GPS
47.992882, 18.104987
47°59'34.4"N 18°06'18.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk