Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
anglický park
druh parku, ktorý štylizovane napodobňoval prírodu, typické pre neho boli drobné stavby (jaskyne, mosty, pavilóny, umelé ruiny), jazierka a cudzokrajné drevinywww.pamiatkynaslovensku.sk