Osobnosti slovenského múzejníctva   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Anna Gregorová (1932)www.pamiatkynaslovensku.sk