Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
apokryf
dielo pochybného, neistého autora, často biblické texty, ktoré nie sú zahrnuté medzi texty schválené cirkvouwww.pamiatkynaslovensku.sk