Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
apsida
výklenok na konci chóru, polkruhová forma pochádza z rímskych sakrálnych a profánnych staviebwww.pamiatkynaslovensku.sk