Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
archa
gotický skrinkový krídlový oltárwww.pamiatkynaslovensku.sk