Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
archeológia
veda skúmajúca na základe hmotných prameňov zákonitosti a priebeh dejín ľudstvawww.pamiatkynaslovensku.sk