Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
archivolta
architráv prehnutý do poloblúku nad podporami ostenia alebo bočnými piliermi v Antike, románskom umení, renesancií. V gotike a románskom portáli s ústupkami, každý oblúk na ktorom pokračuje členenie ostenia.www.pamiatkynaslovensku.sk