Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Arcibiskupský Lél (Veľké Kosihy) - Kostol sv. Augustína Páduánskeho
Lokalita
obec Veľké Kosihy, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1864 - 1865. Vznikol prestavbou barokovej kaplnky z 18. storočia. Bola to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér mal rovný strop. Fasády kostola členili lizény a dvojité, segmentovo zaoblené okná. Časť muriva poukazovalo na staršiu stavbu, čo však nebránilo Slovákom kostol zlikvidovať. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádzalo zo začiatku 20. storočia. Kalich z roku 1790. [2]
 

Kostol sv. Augustína Páduánskeho bol najstaršou pamiatkou stojacou v chotári obce v bývalej osade Arcibiskupský Lél. Pôvodná stavba pravdepodobne pochádzala z čias panovania kráľa sv. Štefana po roku 1000. Prvá zmienka o tunajšej farnosti je z roku 1332. V čase tureckých vojen spolu s obcou spustol aj kostol. Na začiatku 18. storočia budovu znovu postavila ako súkromnú kaplnku manželka Ignáca Malovicziusa. V roku 1787 k pôvodnej stavbe náboženská základina dala pristavať sakristiu a rozšírila presbytérium, zároveň stará časť bola reštaurovaná. V roku 1864 bola klasicistická stavba obnovená a pred jej hlavné štítové priečelie postavená veža. V roku 1911 bol kostol obnovený, naposledy v roku 1950. Neskôr kostol pomaly začal pustnúť. Potom už nebolo človeka, ktorý by sa kostola ujal, prípadne ho uzamkol. Neskôr sa prepadol strop lode a v roku 1993 bola táto vzácna pamiatka s požehnaním pamiatkarov a farského úradu trestuhodne zbúraná. [3]

Prístup
Stál v bývalej osade Arcibiskupský Lél.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 379.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 379.
[3] www.velkekosihy.sk (14.10.2017)
Bibliografia
www.velkekosihy.sk
GPS
47.756359, 17.904655
47°45'22.9"N 17°54'16.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk